Princip vytápění infratopením - infrapanely

Princip infratopení

infratopeni infrapanely Princip infračerveného vytápění je velmi jednoduchý. Odporový topný prvek v topidle se vlivem průchodu elektrického proudu zahřívá a zároveň nahřívá i přední desku. Přes tento povrch se tvoří požadovaná vlnová délka infračervené energie (tzv. daleké IR záření). Tato energie se po dopadu na jakákoliv pevná tělesa mění v teplo – ohřívá všechny předměty, které jsou této energii vystavené. V našem případě se zaměříme na materiály ve vytápěném prostoru, které mají schopnost akumulace ( stěny, podlahy, stropy apod.). Tato stavební konstrukce si dokáže teplo nahromadit a sekundárně jej vracet do vytápěného prostoru ( emisivita materiálů) a určovat svou teplotou tepelnou pohodu ve vytápěném prostoru. Právě ve schopnosti stavebních materiálů akumulovat „infrateplo“, spočívá princip nízkoteplotního infračerveného vytápění.

Tabulka součinitele tepelné vodivosti stavebních materiálů pdf zde.

Součinitel sálání a měrné tepelné pohltivosti ve formátu pdf zde.

Tepelné ztráty objektů podle období výstavby ve formátu pdf zde.Funkčnost infratopení

Vstupní energii infratopení dodává elektřina. Infrapanely primárně nevyzařují teplo, avšak infračervené (tepelné) záření, čímž se neohřívá vzduch, ale stěny a všechny pevné předměty, od kterých se pak následně ohřívá vzduch. Samotný panel v podstatě mění el. energii pomocí temperančního článku na teplo, které je rovnoměrně rozvrženo po celém jeho povrchu. Srdcem infrapanelů je nekovový temperanční článek, jeho aktivní povrch tvoří krystaly křemíku.

Pokus

Zkusme pokus snadno proveditelný v zimním období. Položme na sníh ozářený slunečními paprsky (tedy i infračervenou energií) tmavší proužek látky nebo papíru. Za hodinu nebo za dvě uvidíme, že se proužek zabořil do sněhu. Najít příčinu není tak těžké. Pod proužkem taje sníh, protože látka pohlcuje větší část dopadající sluneční energie (včetně infra) a proto se zahřívá. I nám bude v zimním slunečném dnu bez povětří na slunci příjemně teplo, i když okolo je mrazivý vzduch.

Pro porovnání

V současné době používaná konvekční topidla ohřívají vzduch a následně prostřednictvím cirkulujícího vzduchu člověka a okolní prostředí. Při tomto způsobu vytápění jsou konstrukční prvky domu a bytu vždy chladnější než vzduch v místnostech, vzduch v místnosti cirkuluje, víří prach a na chladných částech obvodových stěn se často páry obsažené ve vzduchu sráží a společně s prachem vytvářejí ideální prostředí pro vznik plísní. Tyto stavební neduhy naše topné prvky, při odborném návrhu a instalaci, zcela odstraní a zajistí vám ideální a zdravé prostředí, vytápěné zásadně nižšími náklady.

Výhody infratopení

Infratopení a odborníci čtěte zde.


Rychlé kontakty

Mobil: 775 349 329
E-mail: infratopeni@edot.cz
Internetový obchod zde